Guangzhou Mingkin Industrial Co., Ltd.

Service

可以随意图文修改

Service

Contact Us

Name: Sam

Tel: +86 20 61961074

E-mail: info@mingkin.com

Add: No.33-1 ,North Zhengxing Road,  Shiling Town, Huadu, 510810 ,Guangzhou, China

info@mingkin.com
Link